1. 189_giare

  189_giareMember

  Tham gia ngày:
  14 Tháng mười một 2013
  Bài viết:
  125

  Mua iphone 3Gs 8gb, lock ==== 1.398.000đ, tặng thẻ

  Thảo luận trong 'Điện thoại' bắt đầu bởi 189_giare, 14 Tháng mười một 2013.

  Địa chỉ: 191A Phố Vọng – Hai Bà Trưng - Hà Nội.

  ĐT : 0435 579 975 hoặc 0123 5657 666

  Website : dienthoaigiatot.vn

  Iphone 3GS 8GB,lock (iphone 3Gs 8gb)======1.398.000đ
  Mua iphone 3Gs 8gb lock 1398000d tang theIphone 4 16GB (iphone 4 16gb) === 5.598.000Đ

  Iphone 4S 16GB (iphone 4s 16gb)==== 8.998.000Đ

  Iphone 3GS 32GB (iphone 3gs 32gb) ===== 2.598.000đ

  Iphone 3G 8GB (iphone 3G 8gb) lock====== 1.098.000đ

  Samsung Galaxy S2 i9100 (samsung galaxy s2)=== 3.998.000
  - Tặng thẻ nhớ

  Samsung galaxy s2 M250S (samsung m250s) == 3.898.000đ
  - Tặng thẻ nhớ

  Samsung Galaxy S2 HD LTE (SHV-E120S) (samsung galaxy s2 hd lte) ==== 4.398.000 VNĐ

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][FONT=arial][B][URL="http://dienthoaigiatot.vn/goods-140-samsung-hq-galaxy-s-i9000-16gb-black.html"][COLOR=#0000FF][FONT=arial]Samsung Galaxy S[/FONT][/COLOR][/URL] [URL="http://dienthoaigiatot.vn/goods-139-samsung-hq-galaxy-s-i9000-16gb-white.html"][COLOR=#0000FF][FONT=arial]i9000[/FONT][/COLOR][/URL] [COLOR=#FF0000][B](samsung galaxy s) === [B]2.448.000 VNĐ [/B][/B][/COLOR][/B][/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][I][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][I]- Tặng thẻ nhớ [/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/I][/B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][I][IMG]http://dienthoaigiatot.vn/images/201307/goods_img/140_P_1372638473897.jpg[/IMG][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][I]
  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Samsung I9300 Galaxy S3 (samsung galaxy s3) 32 gb === 7.398.000 VNĐ[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]- Tặng thẻ nhớ [/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Samsung I8190 Galaxy S3 mini (samsung galaxy s3) === 5.098.000 VNĐ[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Samsung Galaxy Note i9220 (samsung galaxy note) == 4.998.000Đ[/FONT][/COLOR]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][I][B][B][I][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000FF][B][B][B][URL="http://dienthoaigiatot.vn/goods-393-samsung-galaxy-ace-s5830-black.html"][COLOR=#0000FF][FONT=arial]Samsung Galaxy Ace[/FONT][/COLOR][/URL][FONT=arial] [/FONT][URL="http://dienthoaigiatot.vn/goods-394-samsung-galaxy-ace-s5830-white.html"][COLOR=#0000FF][FONT=arial]S5830[/FONT][/COLOR][/URL][/B][B][B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][I][B][I][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][I][B][I][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000](samsung galaxy ace)== [/COLOR][B][B][B][COLOR=#FF0000][B]2.248.000đ[/B][/COLOR][/B][/B] [/B][/B][I] [/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][I][B][I][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][I][B][I][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][I][B][B][I][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I]- Tặng thẻ nhớ [/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][I][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][I][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][I][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][IMG]http://dienthoaigiatot.vn/images/201307/goods_img/393_P_1372641119204.jpg[/IMG][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/I][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][I][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][COLOR=#333333][FONT=Verdana]Samsung S8600 wave 3 (samsung wave3) ===== 5.298.000 VNĐ[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Samsung s8530 wave 2 (samsung wave 2)== 3.298.000VND[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Samsung Wave 7230 (samsung s7230)==== 2.598.000 VNĐ [/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Nokia E72 (nokia e72) ===2.948.000VNĐ[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]- Tặng thẻ nhớ [/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Nokia 2730 (nokia 2730) === 898.000VNĐ[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]HTC Desire HD (AT&T)(htc desire hd) === 2.998.000đ [/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]- Tặng thẻ nhớ [/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]HTC HD7 (htc hd7) ==Giá=== 2.598.000đ[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Sony Xperia S LT26i (sony xperia s) == 6.298.000Đ [/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Sony Ericsson Xperia arc S LT18i (sony xperia arc s) === 3.998.000Đ[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Sony Ericsson X10i (sony x10i) ==== 3.098.000 đ [/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Sony Ericsson X8 E15i === 1.998.000 VNĐ [/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: [/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Địa chỉ: 191A Phố Vọng – Hai Bà Trưng - Hà Nội. [/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]ĐT : 0435 579 975 hoặc 0123 5657 666[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Verdana]Website : dienthoaigiatot.vn[/FONT][/COLOR][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
   

Chia sẻ trang này