1. dulieuvieclam7

  dulieuvieclam7Member

  Tham gia ngày:
  14 Tháng mười một 2013
  Bài viết:
  37

  Dulieuvieclam.com Dịch vụ tuyển dụng và tìm việc online

  Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi dulieuvieclam7, 14 Tháng mười một 2013.

  dulieuvieclam.com là trang web tuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cho m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i

  Trang web hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i có 500.000 h[FONT=&quot]ồ[/FONT] s[FONT=&quot]ơ[/FONT] trong database giúp nhà tuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] tìm ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m nhân s[FONT=&quot]ự[/FONT] cho công ty mình

  Đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng viên, đây cũng là n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i các [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng viên có th[FONT=&quot]ể[/FONT] tìm ki[FONT=&quot]ế[/FONT]m đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c thích h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p cho mình. Trang web hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ngày có hàng ngàn l[FONT=&quot]ượ[/FONT]t truy c[FONT=&quot]ậ[/FONT]p t[FONT=&quot]ừ[/FONT] các nhà tuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng và ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i tìm vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c. Ngoài ra, m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ngày có hàng trăm công vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c c[FONT=&quot]ậ[/FONT]p nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đây
  Vi v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng viên hãy t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o cho mình 1 profile th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t [FONT=&quot]ấ[/FONT]n t[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i trang web nhé
   

Chia sẻ trang này