Recent Content by vinhtrandn43

  1. Màn hình iphone 5 bị vàng xung quanh thì phải làm gì
  2. Hướng dẫn sửa chữa Samsung s9 bị nóng
  3. Hướng dẫn sửa chữa Samsung J7 bị treo
  4. Xử lý lỗi iPhone 6 bị đen góc màn hình
  5. Cách sửa Samsung Galaxy bị lỗi rung nhảy màn hình LCD
  6. Màn hình samsung j7 bị đốm trắng làm thế nào
  7. Cách làm kẹp sách đơn giản
  8. Giải đáp samsung note 3 sạc ko vào pin