Recent Content by nguyenthanhnga

  1. Sóng nhựa hở đựng hàng cao 31 cm, sọt nhựa nguyên sinh, sọt nhựa hs004
  2. Thùng rác y tế nắp lật 5 lít, thùng rác bệnh viện 5 lít nắp lật
  3. Sóng nhựa 3T9, sọt nhựa HS005, sóng nhựa rỗng, sóng nhựa rỗng 3T9, sóng nhựa hở
  4. Thùng giao hàng giữ nhiệt, thùng xe máy, thùng chở hàng composite, thùng chở hàng
  5. Sọt nhựa đựng hải sản, sọt nhựa KT 61x42x19 cm, sọt nhựa chuyên dụng
  6. Khay nhựa đựng ốc vít, phụ tùng linh kiện, khay nhựa đựng linh kiện điện, khay nhựa A4, hộp nhựa A4
  7. Sóng nhựa hở đáy đặc, sóng nhựa rỗng đáy liền phẳng, sọt nhựa có đáy đặc, sóng nhựa rỗng Hs012
  8. Thùng giao hàng mỹ phẩm, thùng giữ nhiệt, thùng ship hàng sau xe máy, thùng chở hàng