Recent Content by myxaurang

 1. myxaurang
 2. myxaurang
 3. myxaurang
 4. Siêu hâm mộ câu chuyện của ông Colonel Sanders và KFC quá <3
 5. myxaurang
 6. myxaurang
 7. myxaurang
 8. myxaurang
 9. myxaurang
 10. “Cả đời làm cái gì cũng sai, chỉ có gặp KFC là đúng”
 11. myxaurang
 12. myxaurang
 13. myxaurang