Recent Content by habaco81

  1. Bếp chiên tách dầu 18 lít
  2. Máy đùn xúc xích quay tay 3L
  3. Máy vắt ly tâm 15-250 kg
  4. Bếp chiên tách dầu 50L
  5. Nồi sên nhân bánh 100L
  6. Máy đùn xúc xích quay tay 7L
  7. Máy đóng đai thùng NB 168
  8. Máy xay giò chả 10kg