Recent Content by baongoc123

  1. Khay nhựa B2, khay nhựa B4, khay nhựa B7, khay nhựa có nắp
  2. Khay nhựa A8, khay đựng kim khí, khay đựng vật tư điện nước
  3. Sọt nhựa kéo hàng, sọt nhựa đẩy hàng, sọt nhựa bánh xe, sọt nhựa nguyên sinh
  4. Sọt nhựa cho siêu thị, sọt cho cửa hàng, sọt đựng thực phẩm
  5. Hộp nhựa A3, hộp nhựa đặc, sóng nhựa bít, sóng nhựa đặc