1. 189_giare

  189_giareMember

  Tham gia ngày:
  14 Tháng mười một 2013
  Bài viết:
  125

  Thế giới điện thoại Iphone 4 16gb ==== 6.498.000đ

  Thảo luận trong 'Điện thoại' bắt đầu bởi 189_giare, 14 Tháng mười một 2013.

  Địa chỉ: 189A Phố Vọng – Hai Bà Trưng - Hà Nội.

  ĐT : 0435 579 975 hoặc 0123 5657 666

  Website : dienthoaigiatot.vn

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][I][I][B][FONT=Arial][URL="http://dienthoaigiatot.vn/goods-418-iphone-4-16gb-black-ban-quoc-te-.html"][COLOR=#417394][COLOR=#0000FF]Iphone 4 16GB[/COLOR][/COLOR][/URL][/FONT][B] [COLOR=#FF0000]([URL="http://diendanraovat24h.com/tags/iphone+4+16gb/"]iphone 4 16gb[/URL]) ===[/COLOR][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][B] 6.498.000Đ[/B][/FONT][B]
  [IMG]http://dienthoaigiatot.vn/images/201307/goods_img/418_P_1372635485718.jpg[/IMG][/B][/COLOR][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]  Iphone 5 16GB (iphone 5 16gb), quốc tế == 14.998.000đ


  Iphone 3G 8GB (iphone 3G 8gb)====== 1.298.000đ


  Ipad Retina 16gb (ipad retina 16gb)(ipad 4)=== 13.998.000đ


  [B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][I][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][URL="http://dienthoaigiatot.vn/goods-445-samsung-hq-galaxy-i9100-16gb-black-quoc-te-.html"][COLOR=#417394][COLOR=#0000FF][FONT=Arial]Galaxy S2[/FONT][/COLOR][/COLOR][/URL] [COLOR=#FF0000][COLOR=#0000FF][URL="http://dienthoaigiatot.vn/goods-444-samsung-hq-galaxy-i9100-16gb-white-quoc-te-.html"][COLOR=#417394][COLOR=#0000FF][FONT=Arial]i9100[/FONT][/COLOR][/COLOR][/URL][/COLOR] ([URL="http://diendanraovat24h.com/tags/samsung+galaxy+s2/"]samsung galaxy s2[/URL])[/COLOR][B][B][COLOR=#FF0000][FONT=Arial][FONT=arial]=== [/FONT][B][B][B][B][B][FONT=arial]3.998.000[/FONT][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][IMG]http://dienthoaigiatot.vn/images/201307/goods_img/445_P_1372636663759.jpg[/IMG][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][I][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][URL="http://diendanraovat24h.com/tags/samsung+m250s/"]samsung m250s[/URL])[/COLOR][COLOR=#FF0000][B] [B]==[B] [FONT=Arial][B]3.898.000đ[/B][/FONT][/B][/B][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][I][B][B][B]
  [COLOR=#141414][FONT=Georgia]


  [/FONT][/COLOR][FONT=Verdana][FONT=arial][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][I][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#FF0000][B]samsung galaxy s) === [B]2.448.000 VNĐ[/B][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/FONT][I][I][I][B][B][B]
  [COLOR=#141414][FONT=Georgia]
  [FONT=Tahoma][COLOR=#333333]Samsung I9300 Galaxy S3 (samsung galaxy s3) 32 gb === 7.698.000 VNĐ[/COLOR][/FONT]


  [FONT=Tahoma][COLOR=#333333]Samsung I8190 Galaxy S3 mini (samsung galaxy s3) === 5.098.000 VNĐ[/COLOR][/FONT]  [FONT=Tahoma][COLOR=#333333]Samsung Galaxy Note i9220 (samsung galaxy note) == 4.998.000Đ[/COLOR][/FONT]

  [/FONT][/COLOR]
  [/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/I]

  [FONT=Tahoma][FONT=Verdana][COLOR=#333333][COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][I][B][B][B][I][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][I][I][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#605D57][URL="http://dienthoaigiatot.vn/goods-461-nokia-e72-zodium-black.html"][COLOR=#417394][COLOR=#0000FF]Nokia E72[/COLOR][/COLOR][/URL][/COLOR][COLOR=#FF0000]([URL="http://diendanraovat24h.com/tags/nokia+e72/"]nokia e72[/URL]) ===[/COLOR][COLOR=#FF0000]2.948.000VNĐ[/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT]
  [/FONT]
  [I][I][B][B][B][COLOR=#141414][FONT=Tahoma][FONT=Verdana][COLOR=#333333][COLOR=#4D4D4D][FONT=arial][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][IMG]http://dienthoaigiatot.vn/images/201307/goods_img/462_P_1372643372769.jpg[/IMG][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT]
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][B][B][B][I]
  [COLOR=#141414][FONT=Georgia][FONT=Tahoma][COLOR=#333333]Hàng full box, với đầy đủ phụ kiện, caple kết nối, sách hướng dẫn,...[/COLOR][/FONT]
  [FONT=Tahoma][COLOR=#333333]HTC Desire HD (AT&T)(htc desire hd) === 2.998.000đ [/COLOR][/FONT]  [FONT=Tahoma][COLOR=#333333]HTC HD7 (htc hd7) ==Giá=== 2.698.000đ[/COLOR][/FONT]


  [FONT=Tahoma][COLOR=#333333]HTC HD2 (htc hd2) ==Giá=== 3.898.000đ [/COLOR][/FONT]


  [/FONT][/COLOR][FONT=arial][COLOR=#4D4D4D][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][I][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][B][B][B][B][I][I][I][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][I][COLOR=#0000FF][B][URL="http://dienthoaigiatot.vn/goods-481-sony-xperia-s-lt26i-sony-xperia-nozomi-sony-ericsson-arc-hd-black.html"][COLOR=#417394][COLOR=#0000FF]Sony Xper[/COLOR][COLOR=#0000FF]ia S[/COLOR][/COLOR][/URL][/B][/COLOR][B][I][B][B][B] [B][COLOR=#0000FF][FONT=Arial][URL="http://dienthoaigiatot.vn/goods-480-sony-xperia-s-lt26i-sony-xperia-nozomi-sony-ericsson-arc-hd-white-.html"][COLOR=#417394][COLOR=#0000FF]LT26i[/COLOR][/COLOR][/URL][/FONT][/COLOR][COLOR=#FF0000][FONT=Arial](sony xperia s) == 6.698.000Đ[/FONT][/COLOR]
  [IMG]http://dienthoaigiatot.vn/images/201307/goods_img/481_P_1372701960913.jpg[/IMG][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/FONT][I][I][I][B][B][B]
  [COLOR=#141414][FONT=Georgia]
  [FONT=Tahoma][COLOR=#333333]Sony Ericsson Xperia arc S LT18i (sony xperia arc s) === 3.998.000Đ[/COLOR][/FONT]  [FONT=Tahoma][COLOR=#333333]Sony Ericsson X10i (sony x10i) ==== 3.098.000 đ [/COLOR][/FONT]


  [FONT=Tahoma][COLOR=#333333]Địa chỉ: 189A Phố Vọng – Hai Bà Trưng - Hà Nội. [/COLOR][/FONT]

  [FONT=Tahoma][COLOR=#333333]ĐT : 0435 579 975 hoặc 0123 5657 666[/COLOR][/FONT]

  [FONT=Tahoma][COLOR=#333333]Website :[/COLOR][/FONT][FONT=Tahoma][COLOR=#333333]dienthoaigiatot.vn[/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/COLOR]
  [I][I][I][B][B][B][COLOR=#000000]
  [/COLOR][/B][/B][/B][/I][/I][/I][/B][/B][/B][/I][/I]
   

Chia sẻ trang này