1. kiasedona2021

  kiasedona2021Thành Viên Mới

  Tham gia ngày:
  9 Tháng ba 2021
  Bài viết:
  2
  Số điện thoại:
  0385417387

  Hà nội Ngày tốt chuyển văn phòng 2021

  Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi kiasedona2021, 21 Tháng tư 2021.

  Sẽ có những ngày xấu nên tránh trong công việc chuyển văn phong như ngày Tam Nương, ngày Thọ Tử, ngày Nguyệt Kỵ và ngày Công Dương Kỵ
  Ngay tot chuyen van phong 2021

  Vậy thì cũng sẽ có những ngày tốt để chuyển văn phòng được Kiến Vàng liệt kê ra dưới đây

  Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 01 năm 2021
  • Ngày 5/1/2021 (Thứ ba, 23/11/2020 Âm lịch)
  • Ngày 8/1/2021 (Thứ sáu, 26/11/2020 Âm lịch)
  • Ngày 9/1/2021 (Thứ năm, 15/12/2020 Âm lịch)
  • Ngày 14/1/2021 (Thứ Năm, 2/12/2020 Âm lịch)
  • Ngày 16/1/2021 (Thứ bảy, 04/12/2020 Âm lịch)
  • Ngày 18/1/2021 (Thứ hai, 06/12/2020 Âm lịch)
  • Ngày 20/1/2021 (Thứ tư, 08/12/2020 Âm lịch)
  • Ngày 22/1/2021 (Thứ sáu, 10/12/2020 Âm lịch)
  • Ngày 30/1/2021 (Thứ bảy, 18/12/2020 Âm lịch)
  Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 02 năm 2021
  • Ngày 6/2/2021 (Thứ bảy, ngày 25/12/2020 Âm lịch)
  • Ngày 11/2/2021 (Thứ năm, ngày 30/12/2020 Âm lịch)
  • Ngày 14/2/2021 (Chủ Nhật, ngày 03/1/2021 Âm lịch)
  • Ngày 16/2/2021 (Thứ ba, ngày 5/1/2021 Âm lịch)
  • Ngày 23/2/2021 (Thứ ba, ngày 12/1/2021 Âm lịch)
  • Ngày 27/2/2021 (Thứ bảy, ngày 16/1/2021 Âm lịch)
  Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 03 năm 2021
  • Ngày 4/3/2021 (Thứ năm, ngày 21/01/2021 Âm lịch)
  • Ngày 6/3/2021 (Thứ bảy, ngày 23/01/2021 Âm lịch)
  • Ngày 10/3/2021 (Thứ tư ngày 27/01/2021 Âm lịch)
  • Ngày 15/3/2021 (Thứ hai, ngày 03/02/2021 Âm lịch)
  • Ngày 17/3/2021 (Thứ tư, ngày 05/02/2021 Âm lịch)
  • Ngày 18/3/2021 (Thứ năm, ngày 06/02/2021 Âm lịch)
  • Ngày 19/3/2021 (Thứ sáu, ngày 07/02/2021 Âm lịch)
  • Ngày 23/3/2021 (Thứ ba ngày 11/02/2021 Âm lịch)
  • Ngày 30/3/2021 (Thứ ba, ngày 18/02/2021 Âm lịch)
  • Ngày 31/3/2021 (Thứ tư, ngày 19/02/2021 Âm lịch)
  Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 04 năm 2021
  • Ngày 01/04/2021 (Thứ năm, ngày 20/02/2021 Âm lịch)
  • Ngày 04/04/2021 (Chủ nhật, ngày 23/02/2021 Âm lịch)
  • Ngày 05/04/2021 (Thứ hai, ngày 24/02/2021 Âm lịch)
  • Ngày 10/04/2021 (Thứ bảy, ngày 29/02/2021 Âm lịch)
  • Ngày 15/04/2021 (Thứ năm, ngày 04/03/2021 Âm lịch)
  • Ngày 18/04/2021 (Chủ nhật, ngày 07/03/2021 Âm lịch)
  • Ngày 19/04/2021 (Thứ hai, ngày 08/03/2021 Âm lịch)
  • Ngày 21/04/2021 (Thứ tư, ngày 10/03/2021 Âm lịch)
  • Ngày 25/04/2021 (Chủ nhật, ngày 14/03/2021 Âm lịch)
  • Ngày 30/04/2021 (Thứ sáu, ngày 19/03/2021 Âm lịch)
  Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 05 năm 2021
  • Ngày 3/5/2021 (Thứ hai, ngày 22/3/2021 Âm lịch)
  • Ngày 5/5/2021 (Thứ tư, ngày 24/3/2021 Âm lịch)
  • Ngày 9/5/2021 (Chủ nhật, ngày 28/3/2021 Âm lịch)
  • Ngày 14/5/2021 (Thứ sáu, ngày 03/4/2021 Âm lịch)
  • Ngày 16/5/2021 (Chủ nhật, ngày 05/4/2021 Âm lịch)
  • Ngày 17/5/2021 (Thứ hai, ngày 06/4/2021 Âm lịch)
  • Ngày 18/5/2021 (Thứ ba, ngày 07/4/2021 Âm lịch)
  • Ngày 20/05/2021 (Thứ năm, ngày 09/4/2021 Âm lịch)
  • Ngày 22/05/2021 (Thứ bảy, ngày 11/04/2021 Âm lịch)
  • Ngày 29/05/2021 (Thứ bảy, ngày 18/04/2021 Âm lịch)
  • Ngày 30/5/2021 (Chủ nhật, ngày 19/4/2021 Âm lịch)
  Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 06 năm 2021
  • Ngày 11/6/2021 Thứ 6, ngày 2/5/2021 Âm lịch)
  • Ngày 13/6/2021 Chủ Nhật, ngày 4/5/2021 Âm lịch)
  • Ngày 14/6/2021 Thứ hai, ngày 5/5/2021 Âm lịch)
  • Ngày 16/6/2021 Thứ tư, ngày 7/5/2021 Âm lịch)
  • Ngày 23/6/2021 Thứ tư, ngày 14/5/2021 Âm lịch)
  • Ngày 24/6/2021 Thứ Năm, ngày 15/5/2021 Âm lịch)
  • Ngày 25/6/2021 Thứ Sáu, ngày 16/5/2021 Âm lịch)
  • Ngày 27/6/2021 Chủ Nhật, ngày 18/5/2021 Âm lịch)
  Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 07 năm 2021
  • Ngày 4/7/2021 (Chủ nhật, ngày 25/5/2021 Âm lịch)
  • Ngày 7/7/2021 (Thứ tư, ngày 28/5/2021 Âm lịch)
  • Ngày 8/7/2021 (Thứ năm, ngày 29/5/2021 Âm lịch)
  • Ngày 13/7/2021 (Thứ ba, ngày 4/6/2021 Âm lịch)
  • Ngày 15/7/2021 (Thứ năm, ngày 6/6/2021 Âm lịch)
  • Ngày 17/7/2021 (Thứ bảy, ngày 8/6/2021 Âm lịch)
  • Ngày 19/7/2021 (Thứ hai, ngày 10/6/2021 Âm lịch)
  • Ngày 21/7/2021 (Thứ tư, ngày 12/6/2021 Âm lịch)
  • Ngày 29/7/2021 (Thứ năm, ngày 20/6/2021 Âm lịch)
  Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 08 năm 2021
  • Ngày 10/8/2021 (Thứ ba, ngày 3/7/2021 Âm lịch)
  • Ngày 12/8/2021 (Thứ năm, ngày 5/7/2021 Âm lịch)
  • Ngày 13/8/2021 (Thứ sáu, ngày 6/7/2021 Âm lịch)
  • Ngày 15/8/2021 (Chủ nhật, ngày 8/6/2021 Âm lịch)
  • Ngày 22/8/2021 (Chủ nhật, ngày 15/7/2021 Âm lịch)
  • Ngày 24/8/2021 (Thứ ba, ngày 17/7/2021 Âm lịch)
  • Ngày 31/8/2021 (Thứ ba, ngày 24/7/2021 Âm lịch)
  Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 09 năm 2021
  • Ngày 2/9/2021 (Thứ năm, ngày 26/7/2021 Âm lịch)
  • Ngày 5/9/2021 (Chủ nhật, ngày 29/7/2021 Âm lịch)
  • Ngày 6/9/2021 (Thứ hai, ngày 30/7/2021 Âm lịch)
  • Ngày 11/9/2021 (Thứ bảy, ngày 5/8/2021 Âm lịch)
  • Ngày 13/9/2021 (Thứ hai, ngày 7/8/2021 Âm lịch)
  • Ngày 14/9/2021 (Thứ ba, ngày 8/8/2021 Âm lịch)
  • Ngày 15/9/2021 (Thứ tư, ngày 9/8/2021 Âm lịch)
  Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 10 năm 2021
  • Ngày 4/10/2021 (Thứ hai, ngày 28/8/2021 Âm lịch)
  • Ngày 9/10/2021 (Thứ bảy, ngày 04/9/2021 Âm lịch)
  • Ngày 11/10/2021 (Thứ hai, ngày 06/9/2021 Âm lịch)
  • Ngày 12/10/2021 (Thứ ba, ngày 07/9/2021 Âm lịch)
  • Ngày 21/10/2021 (Thứ năm, ngày 16/9/2021 Âm lịch)
  • Ngày 22/10/2021 (Thứ sáu, ngày 17/9/2021 Âm lịch)
  • Ngày 23/10/2021 (Thứ bảy, ngày 18/9/2021 Âm lịch)
  • Ngày 25/10/2021 (Thứ hai, ngày 20/9/2021 Âm lịch)
  • Ngày 30/10/2021 (Thứ bảy, ngày 25/9/2021 Âm lịch)
  Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 11 năm 2021
  • Ngày 4/11/2021 (Thứ Năm, ngày 30/9/2021 Âm lịch)
  • Ngày 5/11/2021 (Thứ Sáu, ngày 1/10/2021 Âm lịch)
  • Ngày 10/11/2021 (Thứ Tư, ngày 06/10/2021 Âm lịch)
  • Ngày 12/11/2021 (Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 Âm lịch)
  • Ngày 14/11/2021 (Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 Âm lịch)
  • Ngày 16/11/2021 (Thứ Ba, ngày 12/10/2021 Âm lịch)
  • Ngày 18/11/2021 (Thứ Năm, ngày 14/10/2021 Âm lịch)
  • Ngày 26/11/2021 (Thứ Sáu, ngày 22/10/2021 Âm lịch)
  Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 12 năm 2021
  • Ngày 8/12/2021 (Thứ tư, ngày 5/11/2021 Âm lịch)
  • Ngày 10/12/2021 (Thứ sáu, ngày 7/11/2021 Âm lịch)
  • Ngày 11/12/2021 (Thứ bảy, ngày 8/11/2021 Âm lịch)
  • Ngày 13/12/2021 (Thứ hai, ngày 10/11/2021 Âm lịch)
  • Ngày 20/12/2021 (Thứ hai, ngày 17/11/2021 Âm lịch)
  • Ngày 21/12/2021 (Thứ ba, ngày 18/11/2021 Âm lịch)
  • Ngày 22/12/2021 (Thứ tư, ngày 19/11/2021 Âm lịch)
  • Ngày 31/12/2021 (Thứ sáu, ngày 28/11/2021 Âm lịch)
   

Chia sẻ trang này