1. hunghv6

  hunghv6Thành Viên Cấp 1

  Tham gia ngày:
  24 Tháng tư 2014
  Bài viết:
  25

  Hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng máy chấm công

  Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi hunghv6, 29 Tháng năm 2014.

  Hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng máy chấm công

  Huong dan cach cai dat va su dung may cham cong

  May cham cong đang ngày càng trở thành công cụ đắc lực giúp đỡ bộ phận nhân sự trong việc quản lý thời gian làm việc của công nhân viên, tự động tính công cho người lao động, giúp cán bộ nhân sự giảm thiểu một khối lượng lớn các công việc giấy tờ, vì thế giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và nguồn lực không nhỏ. Hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách cài đặt và sử dụng trên máy chấm công sao cho hiệu quả nhất.

  1. Vào Menu quản lý thiết bị của máy chấm công.

  - Bước 1: Nhấn Menu. Nếu trên hệ thống xuất hiện thông báo Admin Affirm ở phía góc trên bên trái màn hình hiển thị, ta chuyển qua bước 2. Nếu không, chuyển qua bước 4.

  - Bước 2: Nhập vào ID cho người quản lý. Nhấn OK qua bước 3

  - Bước 3: Chọn một trong ba cách sau:

  + Nhập password cho người quản lý (Admin) nếu người quản lý được đăng

  ký bằng mật khẩu.

  + Quét thẻ của người quản lý nếu người quản lý được đăng ký bằng thẻ

  cảm ứng.

  + Nhấn dấu vân tay nếu người quản lý đăng ký dấu vân tay.

  - Bước 4: Truy cập thành công vào Menu quản lý

  2. Đăng ký nhân viên mới trên máy chấm công.

  - Bước 1: Vào Menu quản lý thiết bị.

  - Bước 2: User Manage.

  - Bước 3: Nhấn Enroll User

  a) Máy chấm công cho phép chỉ sử dụng vân tay

  - Bước 4: Nhấn Enroll FP

  - Bước 5: Nhấn OK (Nhấn ESC nếu muốn đăng ký vân tay thứ 2 cho ID User)

  - Bước 6: Nhập ID User

  - Bước 7: Nhấn vân tay 3 lần

  - Bước 8: nhấn OK

  b) Máy chấm công cho phép chỉ sử dụng password

  - Bước 4: Nhấn Enroll Pwd

  - Bước 5: Nhấn OK (Nhấn ESC nếu muốn đăng ký Pwd thứ 2 cho ID User)

  - Bước 6: Nhập ID User

  - Bước 7: Nhập password (00000-99999)

  - Bước 8: Nhập lại password

  - Bước 9: Nhấn OK

  c) Máy chấm công cho phép sử dụng vân tay hoặc password

  - Bước 4: Nhấn FP& Pwd

  - Bước 5: Nhấn OK (Nhấn ESC nếu muốn đăng ký FP, Pwd thứ 2 cho ID User)

  - Bước 6: Nhập ID User

  - Bước 8: Nhấn vân tay 3 lần

  - Bước 7: Nhập password

  - Bước 8: Nhập lại password

  - Bước 9: Nhấn OK

  d) Máy chấm công sử dụng thẻ cảm ứng(RFID) METRON| 3

  - Bước 4: Nhấn RegRF ID

  - Bước 5: Nhấn OK

  - Bước 6: Nhập ID User

  - Bước 7: Quét thẻ lên máy chấm công

  - Bước 8: Nhấn OK

  3. Đăng ký người dùng làm quản lý trên máy chấm công.

  - Bước 1: Vào Menu quản lý thiết bị của máy chấm công

  - Bước 2: User Manage

  - Bước 3: Nhấn Enroll Admin

  Khi đó trên máy chấm công có 3 chế độ (Sử dụng mũi tên lên xuống để chọn):

  + Admin: Chế độ mặc định, không có quyền xóa người dùng quản lý

  + Enroller: Chỉ có quyền đăng ký người dùng

  + SuperVisor: Có toàn quyền trên hệ thống

  a) Máy chấm công cho phép chỉ sử dụng vân tay

  - Bước 4: Nhấn Enroll FP

  - Bước 5: Nhấn OK (Nhấn ESC nếu muốn đăng ký vân tay thứ 2 cho ID User)

  - Bước 6: Nhập ID User

  - Bước 7: Nhấn vân tay 3 lần

  - Bước 8: nhấn OK

  b) Máy chấm công cho phép chỉ sử dụng password

  - Bước 4: Nhấn Enroll Pwd

  - Bước 5: Nhấn OK (Nhấn ESC nếu muốn đăng ký Pwd thứ 2 cho ID User)

  - Bước 6: Nhập ID User

  - Bước 7: Nhập password (00000-99999)

  - Bước 8: Nhập lại password

  - Bước 9: Nhấn OK

  c) Máy chấm công cho phép sử dụng vân tay hoặc password

  - Bước 4: Nhấn FP& Pwd

  - Bước 5: Nhấn OK (Nhấn ESC nếu muốn đăng ký FP, Pwd thứ 2 cho ID User)

  - Bước 6: Nhập ID User

  - Bước 8: Nhấn vân tay 3 lần

  - Bước 7: Nhập password

  - Bước 8: Nhập lại password

  - Bước 9: Nhấn OK

  d) Sử dụng thẻ cảm ứng(RFID)

  - Bước 4: Nhấn RegRF ID

  - Bước 5: Nhấn OK

  - Bước 6: Nhập ID User

  - Bước 7: Quét thẻ lên máy chấm công

  - Bước 8: Nhấn OK

  4. Xóa người dùng trên thiết bị máy chấm công.

  - Bước 1: Vào Menu quản lý thiết bị của máy chấm công.

  - Bước 2: User Manage. 4 | METRON

  - Bước 3: Nhấn Delete.

  - Bước 4: Nhập ID User.

  - Bước 5: Nhấn OK.

  5. Thiết lập các thông số hệ thống trên máy chấm công.

  - Bước 1: Vào Menu quản lý thiết bị của máy chấm công

  - Bước 2: Nhấn Options

  - Bước 3: Nhấn System Opt

  a) Thiết lập ngày giờ cho máy chấm công

  - Bước 4: Nhấn Date Time

  - Bước 5: Nhập Ngày tháng năm, giờ phút giây (sử dụng phím lên xuống)

  - Bước 6: Nhấn OK

  b) Định dạng kiểu ngày tháng năm hiển thị cho máy chấm công

  - Bước 4: Nhấn Fmt

  - Bước 5: Chọn kiểu định dạng hiển thị (sử dụng phím lên xuống)

  - Bước 6: Nhấn OK

  c) Cài đặt các thông số về mặc định

  - Bước 4: Nhấn Adv Option

  - Bước 5: Nhấn Reset Opts

  d) Xóa các dữ liệu vào ra

  - Bước 4: Nhấn Adv Option

  - Bước 5: Nhấn Del AttLogs

  - Bước 6: Nhấn OK

  e) Xóa tất cả các dữ liệu trên máy

  - Bước 4: Nhấn Adv Option

  - Bước 5: Nhấn Clear All Data

  - Bước 6: Nhấn OK

  f) Xóa các dữ liệu Admin (Chỉ với người quản lý là SuperVisor)

  - Bước 4: Adv Option

  - Bước 5: Nhấn Clear Admin Pri

  - Bước 6: Nhấn OK

  g) Bật/tắt âm thanh thông báo

  - Bước 4: Adv Option

  - Bước 5: Nhấn Voice

  - Bước 6: Sử dụng phím lên xuống để bật/tắt (Y: Bật; N: Tắt)

  - Bước 7: Nhấn OK

  6. Hẹn giờ tắt/ mở thiết bị

  - Bước 1: Vào Menu quản lý thiết bị

  - Bước 2: Nhấn Option

  - Bước 3: Power Mng METRON| 5

  a) Hẹn giờ tắt thiết bị (Mở lại bằng cách nhấn phím Power)

  - Bước 4: Nhấn Shutdown

  - Bước 5: Nhấn OK

  - Bước 6: Nhập thời gian tắt máy (00:00 đến 23:59) dùng phím lên xuống

  - Bước 7: Nhấn OK

  b) Hẹn giờ mở thiết bị

  - Bước 4: Nhấn PowerOn

  - Bước 5: Nhấn OK

  - Bước 6: Nhập thời gian mở máy (00:00 đến 23:59) dùng phím lên xuống

  - Bước 7: Nhấn OK

  c) Hẹn giờ ngưng sử dụng thiết bị (Mở lại bằng cách nhấn phím bất kỳ)

  - Bước 4: Nhấn Sleep

  - Bước 5: Nhấn OK

  - Bước 6: Nhập thời gian Sleep (00:00 đến 23:59) dùng phím lên xuống

  - Bước 7: Nhấn OK

  d) Tự động Sleep sau khoảng thời gian không sử dụng thiết bị

  - Bước 4: Nhấn Ide

  - Bước 5: Dùng phím lên/ xuống chọn SLP (Chọn OFF sẽ bỏ chọn chế độ này)

  - Bước 6: Nhấn OK

  - Bước 7: Nhấn Ide Min, nhập khoảng thời gian không sử dụng thiết bị sẽ tự

  động Sleep

  - Bước 8: Nhấn OK

  e) Không cho sử dụng phím Power

  - Bước 4: Nhấn Lock Power

  - Bước 5: Dùng phím lên xuống để thay đổi (Y: Không cho sử dụng; N: Cho

  phép sử dụng phím Power)

  - Bước 6: Nhấn OK

  7. Thiết lập chế độ kết nối với máy tính

  - Bước 1: Vào Menu quản lý thiết bị

  - Bước 2: Nhấn Option

  - Bước 3: Comm Opt  a) Thiết lập địa chỉ IP kết nối

  - Bước 4: Nhấn IP Addr

  - Bước 5: Nhập địa chỉ IP phù hợp (sử dụng phím lên/ xuống)

  - Bước 6: Nhấn OK

  - Bước 7: Nhấn Net Mask

  - Bước 8: Nhập NetMask phù hợp

  - Bước 9: Nhấn OK

  b) Bật/ tắt chế độ kết nối máy tính là TCP/IP

  - Bước 4: Nhấn Ethernet

  - Bước 5: Sử dụng phím lên/ xuống để bật/tắt (Y/N)

  - Bước 6: Nhấn OK 6 | METRON

  c) Thiết lập tốc độ truyền cổng Com

  - Bước 4: Nhấn Baud Rate

  - Bước 5: Chọn tốc độ truyền thích hợp (sử dụng phím lên/ xuống)

  - Bước 6: Nhấn OK

  d) Thiết lập ID thiết bị

  - Bước 4: Nhấn Dev Num

  - Bước 5: Chọn ID (sử dụngphímlên/ xuống)

  - Bước 6: Nhấn OK

  e) Thiết lập mã kết nối

  - Bước 4: Nhấn COMM Key

  - Bước 5: Chọn mã kết nối (sử dụng phím lên/ xuống)

  - Bước 6: Nhấn OK

  8. Xem thông tin thiết bị máy chấm công

  - Bước 1: Vào Menu quản lý thiết bị của máy chấm công

  - Bước 2: Nhấn Sys Info

  + User Cnt: Số lượng người dùng đã đăng ký

  + FP Cnt: Số lượng vân tay đã đăng ký

  + Att Logs: Số lượng vân tay đã truy cập thành công

  + Admin Cnt: Số lượng Admin đã đăng ký

  + S Logs: Số lần truy cập vào Menu quản lý

  + Free Space Info: Thông tin bộ nhớ còn lại

  Huong dan cach cai dat va su dung may cham cong

  Quy trình để lấy dấu vân tay của máy chấm công:

  Bước 1 quy trình lấy dấu vân tay máy chấm công:

  - Chuẩn bị danh sách excel của các nhân viên cần lấy dấu vân tay theo file mẫu bao gồm: Mã số, họ tên, phòng ban.

  – Thống nhất mã chấm công theo số thứ tự tăng dần hay theo mã cty quy định. Chia mã số quy định theo từng khu vực, mỗi người phải có mã số chấm công khác nhau. Ex: Phòng cắt : 1-300, Kho : 350-400

  Bước 2 quy trình lấy dấu vân tay máy chấm công:

  - Thông báo cho các phòng ban lien quan hoặc công nhân tại công trình ngày giờ tiến hành lấy dấu vân tay

  Bước 3 quy trình lấy dấu vân tay máy chấm công:

  Tiến hành lấy dấu vân tay Lưu ý khi hướng dẫn cách đặt vân tay khi chấm công – Phổ biến cách đặt vân tay đúng, sai theo file đính kèm

  Bước 4 quy trình lấy dấu vân tay máy chấm công:

  Xem xét các bộ phận tiếp xúc với các hóa chất làm biến dạng vân tay.

  – Thông báo số lượng nhân viên để sử dụng thẻ cảm ứng

  – Theo dõi và phản hồi cho nhà cung cấp

  – Thông báo cho nhà cung cấp khi cần hỗ trợ trực tiếp

  Xem thêm: Cách xử lý khi máy chấm công không nhận vân tay?
   

Chia sẻ trang này