1. levubaoanh

  levubaoanhThành Viên Cấp 1

  Tham gia ngày:
  5 Tháng mười hai 2014
  Bài viết:
  899

  Gia sư giảng bài Phương trình hóa học lớp 8

  Thảo luận trong 'Việc làm' bắt đầu bởi levubaoanh, 5 Tháng hai 2015.

  Gia sư giảng bài Phương trình hóa học lớp 8

  Hướng dẫn lý thuyết và bài tập phương trình hóa học lớp 8 trong Chương 2 SGK phần phương trình hóa học

  Trung tâm gia sư Hà Nội

  LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

  1. Định nghĩa: phương trình hoa học là phương trình biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học

  2. Ba bước lập phương trình hóa học:

  - Viết sơ đồ phản ứng, gồm công thức hóa học của các chất tham gia sản phẩm.

  - Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước công thức.

  - Viết thành phương trình hóa học.

  3. Ý nghĩa phương trình hóa học: phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

  BÀI TẬP

  1.

  a) Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào?

  b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng ở điểm nào?

  c) Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học?

  Hướng dẫn giải:

  a) Phương trình hoa học là phương trình biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức hóa học của chất tham gia phản ứng và sản phẩm.

  b) Sơ đồ phản ứng khác với phương trình hóa học là chưa có hệ số thích hợp, tức là chưa cân bằng số nguyên tử. tuy nhiên cũng có một số sơ đồ phản ứng cũng chính là phương trình hóa học

  Ví dụ: Mg + Cl2 => MgCl2

  c) Ý nghĩa: phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như tưng cặp chất trong phản ứng.

  2. Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

  a) Na + O2 => Na2O.

  b) P2O5 + H2O => H3PO4.

  Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất phản ứng.

  Hướng dẫn giải:

  a) Phương trình hóa học: 4Na + O2 => 2Na2O.

  Tỉ lệ: Số nguyên tử Na: số phân tử O2: số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2.

  b) Phương trình hóa học: P2O5 + 3H2O => 2H3PO4.

  Tỉ lệ: Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2.

  3. Yêu cầu như bài 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau:

  a) HgO -> Hg + O2

  b) Fe(OH)3 - > Fe2O3 + H2O

  Hướng dẫn giải:

  a) Phương trình hóa học: 2HgO ->2 Hg + O2

  Tỉ lệ: Số phân tử HgO : số nguyên tử Hg : số phân tử O2 = 2 : 2 : 1

  b) Phương trình hóa học: 2Fe(OH)3 - > Fe2O3 + 3H2O

  Tỉ lệ: Số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O = 2 : 1 : 3

  4. Cho sơ đồ phản ứng sau: Na2CO3 + CaCl2 -> CaCO3 + NaCl

  a) Hãy viết thành phương trình hóa học

  b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tùy chon)

  Hướng dẫn giải:

  a) Phương trình hóa học: Na2CO3 + CaCl2 -> CaCO3 + 2NaCl

  b) Ta có: 1 phân tử natri cacbonat và 1 phân tử canxi clorua tạo ra 1 phân tử canxi cacbonat và 2 phân tử natri clorua.

  Tỉ lệ: Natri cacbonat : canxi clorua = 1 : 1

  Canxi cacbonat : natri clorua = 1 : 2

  Canxi clorua : natri clorua = 1 : 2

  Natri cacbonat : canxi cacbonat = 1 : 1

  tag: gia sư hóa | gia sư giỏi hóa | gia sư hóa tại hà nội | gia sư dạy môn hóa | gia sư hóa học

  Nguồn:http://giasubaoanh.com.vn/phuong-trinh-hoa-hoc-lop-8_dmtt46_cttt2325_vn.aspx
   

Chia sẻ trang này