Recent Content by xuanchinh1

 1. xuanchinh1
 2. xuanchinh1
  Nhận in nhãn mác
  Status update by xuanchinh1, 1 Tháng bảy 2019
 3. xuanchinh1
  Logo size nhãn ép nhiệt
  Status update by xuanchinh1, 29 Tháng sáu 2019
 4. xuanchinh1
  Nhận in nhãn ép nhiệt
  Status update by xuanchinh1, 27 Tháng sáu 2019
 5. xuanchinh1
  Nhận in nhãn ép nhiệt
  Status update by xuanchinh1, 23 Tháng sáu 2019
 6. xuanchinh1
  Gia công nhãn ép nhiệt
  Status update by xuanchinh1, 20 Tháng sáu 2019
 7. xuanchinh1
  Nhận in nhãn ép nhiệt
  Status update by xuanchinh1, 18 Tháng sáu 2019
 8. xuanchinh1
 9. xuanchinh1
 10. xuanchinh1
 11. xuanchinh1
  Tem nhãn, size logo ép nhiệt
  Status update by xuanchinh1, 12 Tháng sáu 2019
 12. xuanchinh1
  Nhãn mác,size logo ép nhiệt
  Status update by xuanchinh1, 11 Tháng sáu 2019
 13. xuanchinh1
  Nhãn size logo ép nhiệt
  Status update by xuanchinh1, 10 Tháng sáu 2019
 14. xuanchinh1
 15. xuanchinh1